top of page

Tiedottaminen AA:sta

Kaiken AA-tiedottamisen tavoitteena on pyrkiä saattamaan sanomaa vielä kärsivälle alkoholistille noudattaen AA:n perinteitä. Perinteet ovat ehdotuksia, jotka ovat osoittautuneet käytännön kokemuksissa ehdottoman toimiviksi.

Esimerkiksi viidennessä perinteessä todetaan:
"Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus - viedä sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille."

 

Kymmenennen perinteen pitkässä muodossa taas selkeästi sanotaan:
"Minkään AA-ryhmän tai jäsenen ei tulisi koskaan esittää mielipidettään ulkopuolisista kiistoista sillä tavoin, että se kietoisi AA:n mukaan   varsinkaan politiikasta, alkoholin käyttöä koskevista uudistuksista tai uskonnollisista liikkeistä. Nimettömien alkoholistien ryhmät eivät vastusta ketään. Sellaisissa asioissa he eivät voi esittää minkäänlaisia näkemyksiä."

Tarkoituksemme on edistää sellaista tiedottamista, jossa ei oteta kantaa esimerkiksi terveydenhuoltoon, eri päihdehoitolaitosten paremmuuteen tai ammattihenkilöstön pätevyyteen, kuten ei myöskään siihen, ketkä ovat alkoholisteja ja ketkä sopivat yhteisöömme.


Julkisuudessa meidän tulee pysyä nimettöminä niin lehdistössä, radiossa, televisiossa kuin internetissäkin. Voimme toki kertoa nimemme työskennellessämme yhdessä terveydenhuollon ja muun ammattihenkilöstön sekä median kanssa. Nimeämme ei tule   perinteittemme mukaisesti   kuitenkaan julkaista.

Liitteenä olevan Tiedotustyökirjan (avaa linkki) on tarkoitus on auttaa meitä suoriutumaan tehtävästämme.

Tiedote AA:sta

Suosittelemme tutustumaan Tiedotustyökirjan lisäksi myös seuraavaan GSO:n englanninkieliseen aineistoon, joka löytyy www.aa.org -sivustoilta.
A.A. Guidelines, Public Information
A.A. Guidelines, Internet
Speaking at Non-A.A. Meetings
A.A. Fact File 

bottom of page