top of page

AA yhteiskunnassamme

Miksi ihmisten tulisi tutustua alkoholismiin ja AA:han?
 

Alkoholismisairaus (= alkoholiriippuvuus) on suuri terveydenhoidollinen ongelma. Se on kolmanneksi pahin tappaja sydänsairauksien ja syövän jälkeen. Se ei satuta ainoastaan alkoholisteja itseään, vaan sen vaikutuksia kärsitään kodeissa, työpaikoilla, maanteillä, kaduilla ja kaikkialla, missä alkoholistit elävät ja toimivat. Arvellaan, että yhden alkoholistin juominen vaikuttaa enemmän tai vähemmän keskimäärin noin kahdenkymmenen lähimmäisen elämään. Alkoholismi maksaa yhteiskunnalle miljoonia euroja vuosittain.

Vaikka tämän tekstin lukijasta itsestään ei koskaan tulisi alkoholistia, on kuitenkin hyvin mahdollista, että alkoholismi saattaa sivuta hänen elämäänsä muodossa tai toisessa.

Alkoholismi ja AA

Mitä on alkoholismi?

Alkoholismi on sellainen fyysinen ja psyykkinen sairaus, jossa alkoholin käytön hallintakyky on lopullisesti menetetty. Ellei sairauden uhri pääse kokonaan eroon juomisesta, hänen alkoholisminsa pahenee jatkuvasti. On opittu paljon siitä, miten alkoholismi voidaan tunnistaa ja miten sen kehittyminen saadaan keskeytetyksi. Kuitenkaan sen ehkäisemiseksi ei ole keksitty keinoa. Kukaan ei tiedä, miksi jostakin viinan käyttäjästä tulee alkoholisti. Lääkärit ja tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen alkoholismin syistä.

Mitkä ovat alkoholismin oireet?
 

Kaikilla alkoholisteilla ei ole kaikkia oireita, mutta useimmat huomaavat jossain sairautensa kehitysvaiheessa joitakin seuraavista taudin tunnusmerkeistä:

 

 • Vain alkoholi voi saada heidät tuntemaan itsensä varmoiksi ja vapautuneiksi toisten ihmisten seurassa.

 • He haluavat usein "vain yhden vielä", kun toiset ovat jo lopettaneet.

 • He odottavat juomatilaisuuksia ja ajattelevat niitä paljon.

 • He juopuvat silloinkin, kun eivät ole aikoneet, myöhemmin jopa silloinkin, kun kaikki järkisyyt puhuvat juopumista vastaan.

 • He koettavat hallita juomistaan vaihtamalla juomien laatua.

 • He tekevät raittiuslupauksia, näpistelevät ryyppyjä, piilottelevat pulloja ja juovat salaa.

 • He juovat yksin, heillä on muistin menetyksiä; he eivät muista seuraavana päivänä, mitä tekivät tai sanoivat humalassa ollessaan.

 • He juovat aamulla päästäkseen vaikeasta krapulastaan, syyllisyydentunteistaan ja pelkotiloistaan.

 • Heillä voi ilmetä ruokahaluttomuutta ja aliravitsemusta, voimakasta vapinaa, harhakuvitelmia ja kouristuksia, kun joutuvat irtaantumaan viinasta.

Mitä on AA?

AA on toveriseura, jonka jäsenet jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa ja auttaa toisia toipumaan alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; se toimii omavaraisena omien vapaaehtoisten avustusten pohjalta. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaan mitään. Jäsenistön ainoa päämäärä on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius.

Alkunsa AA sai siitä, kun kaksi epätoivoista alkoholistia tapasi toisensa vuonna 1935 äitienpäivänä. Toinen oli newyorkilainen pörssivälittäjä ja toinen ohiolainen kirurgi. He oivalsivat, että alkoholisti saatata pysyä raittiina, kun keskustelee juomaongelmastaan vielä kärsivän alkoholistin kanssa. Pysyäkseen raittiina he tarvitsivat joukkoonsa vielä kolmannen alkoholistin, jolle jakaa kokemuksensa. Ja kun tästä tuli raitis, oli löydettävä neljäs ja niin edelleen. Näin tarve saneli AA:n kasvun.

Mikä on AA:n asema alkoholismin kentällä?

AA:n toveriseura on maailmanlaajuinen. Se käsittää noin 90 000 paikallista ryhmää noin 180 valtiossa kaikilla asutuilla mantereilla. Vaikka AA ei pidä jäsenluetteloa, tiedetään AA-ryhmien antamien arvioiden perusteella, että AA:ssa on enemmän kuin kaksi miljoona jäsentä. AA on suhteessaan muihin alkoholismin kentällä työskenteleviin omaksunut periaatteen: "yhteistyötä, mutta ei yhteenliittymistä". AA:n jäsenet voivat yksityishenkilöinä toimia työntekijöinä sellaisissa järjestöissä tai laitoksissa, joiden päämääränä on alkoholistien auttaminen. Mutta tällöin he eivät voi koskaan edustaa AA:ta, eivätkä esittää sen käsityksiä. Ja milloin he joutuvat työnsä puolesta tai muuten esiintymään julkisuudessa, heidän ei tulisi missään tapauksessa ilmaista jäsenyyttään AA:ssa.

Monet alkoholismin kentällä toimivat henkilöt saattavat olla AA:n jäseniä. AA:laisuus sellaisenaan ei anna pätevyyttä ammattimaiseen toimintaan alkoholismin kentällä. AA jakaa mielellään kokemuksena niiden kanssa, jotka sitä tarvitsevat, mutta se ei tyrkytä mitään eikä opeta ketään.

Onko alkoholistin kuljettava "koko tie alas asti", ennen kuin AA voi auttaa häntä?

Alkuvuosina useimmat AA:n jäsenet olivat AA:han liittyessään todella vaikeasti sairaita. Näytti siltä, että vaan kaikkein epätoivoisimmat saattoivat tulla raittiiksi, sellaiset, jotka alkoholismi oli ehtinyt viedä aina mielisairaaloihin, parantoloihin ja vankiloihin. Mutta kun ihmiset alkoivat kuulla AA:sta yhä enemmän ja enemmän, monet alkoholistit käsittivät pian, ettei kaikkien tarvitse antaa sairautensa aiheuttaa yhtä paljon vahinkoa. Alkoholismista voi toipua AA:ssa jo paljon ennen kuin elämä on kokonaan rappiolla, jo silloin, kun alkoholistilla vielä on koti ja työmahdollisuus tallella. Näin entistä nuorempia ja vähemmän vaurioituneita alkoholisteja alkoi liittyä AA:han. Pian huomattiin, että alkoholistit saattoivat tulla raittiiksi ja pysyä raittiina AA:ssa riippumatta ollenkaan juomakokemustensa laadusta tai kestoajasta.

Kuinka AA auttaa alkoholistia?

AA-ryhmän jäsenet auttavat toisinaan jakaessaan keskenään laajan kokemuksensa alkoholismin aiheuttamista kärsimyksistä ja siitä miten taudista toivutaan. Jo toipuneiden alkoholistien esimerkin ja toveruuden avulla uusi jäsen saa voimaa ja rohkeutta pysyä erossa ryypystä päivän kerrallaan, niin kuin vanhemmat AA:n jäsenetkin pysyvät. Sen sijaan, että vannoisi ikuista raittiutta tai murehtisi huomista, alkoholisti keskittyy AA:ssa olemaan juomatta tänään ja nyt.

AA:n laaja kokemus on osoittanut, että kun alkoholin käyttäjästä on kerran tullut alkoholisti, hän on alkoholisti koko elämänsä ajan. Kun on kerran menettänyt kykynsä hallita juomistaan, ei koskaan voi juoda vaaratta. Toisin sanoen alkoholistista ei AA:n kokemuksen mukaan voi koskaan tulla entistä alkoholistia. Niinpä AA:n jäsen aina sanookin: "Olen alkoholisti", vaikka hän olisi ollut ehdottoman raittiina vuosikausia.

Voidessaan pitää alkoholin poissa elimistöstään alkoholistin keho saa mahdollisuuden tervehtyä. Aina kuitenkin tulee pitää mielessä, että sairaus ei ole pelkästään fyysistä, niin tärkeänä kuin tuota sairauden puolta AA:ssa pidetäänkin. Sairaudella on myös psyykkinen puolensa. Ilman mielensä tilan vaalimista alkoholisti voi mennä selvänäkin niin sekaisin, että ottaa kohtalokkaan ensimmäisen ryypyn. Siksi AA:n kokemus on synnyttä nyt mieltä tervehdyttävän ja tunteita selvittävän 12 askeleen toipumisohjelman onnellisin ja tasapainoisen elämän perustaksi sekä 12 kokemuksen alasimella taottua perinnettä hyvien ihmissuhteiden vaalimiseksi ja yhdessä elämisen oppaaksi.

Pyrkimällä noudattamaan 12 askeleen ja 12 perinteen ehdotuksia elämässään alkoholisti kokee ihmeellisen sisäisen muutoksen, joka vapauttaa hänet alkoholin tarpeesta ja ennen pitkää muistakin useimmista hänen elämäänsä rasittaneista harmeista, haitoista ja vaikeuksista.

Mikä on AA-ryhmä?

Kokemuksensa, voimansa ja toivonsa jakamista varten AA:n jäsenet kokoontuvat ryhmiin. Ryhmä on AA:n perusyksikkö. Se on täysin itsenäinen, paitsi milloin sen asiat koskevat muita ryhmiä tai AA:ta kokonaisuutena. Ryhmä ei voi laatia mitään sääntöjä tai määräyksiä jäseniään varten, eikä kukaan ryhmän jäsen voi käskeä tai pakottaa toista mihinkään. Ainoa sääntö AA:ssa on kirjoittamaton, ja se täyttyy ikään kuin luonnon pakosta: ryhmän palaveriin ei voi osallistua, jos on käyttänyt samana päivänä alkoholia.

Ryhmäkokouksia on sekä avoimia että suljettuja. Avoimiin kokouksiin voivat osallistua kaikki sellaiset, jotka ovat kiinnostuneita AA:n esittämästä alkoholiongelmaa ratkaisusta, huolimatta siitä, ovatko he alkoholisteja tai eivät. Suljettu kokous taas on suljettu ulkopuolisilta. Siihen saavat osallistua vain sellaiset alkoholistit, jotka ovat AA:n jäseniä.

Kuka voi olla AA:n jäsen?

Niin kuin muutkin sairaudet alkoholismi iskee ihmiseen karvoihin katsomatta. Niinpä AA:ssakin on toipumisen tiellä sekä miehiä että naisia, vanhoja ja nuoria, köyhiä ja rikkaita kaikista roduista ja kaikista kulttuuripiireistä. On ateisteja, agnostikkoja ja uskovaisia. On työläisiä, johtajia ja oman ammatin harjoittajia. On myyntimiehiä, perheenäitejä, autonkuljettajia, tarjoilijoita ja talonmiehiä. On lakimiehiä ja lääkäreitä, on pappeja ja sotilaita. On kaikkien ammattien edustajia. Mutta kaikille heille on yhteistä halu lopettaa juominen. Kaikkia elähdyttää lämmin läheinen toveruus, jonka vilpittömyys versojaa yhteisen edun ymmärtämisestä.

Jokainen, joka tulee AA-kokoukseen ja kertoo olevansa alkoholisti, on AA:n jäsen heti, kun sanoo sitä olevansa.

Kuka johtaa AA:ta?

AA hoitaa itse itsensä. Ryhmillä ei ole mitään sellaista yhteistä johtoa, joka voisi hallita tai antaa määräyksiä. Johtajat ovat vain uskottuja, palvelijoita ja suoraan vastuussa niille, jotka palvelevat. Ryhmien yhteisiä asioita Suomessa hoitaa Suomen AA-palvelu (SAAP) AA-toimiston avustamana. SAAP:ille kuuluvat lähinnä hengen ja periaatteen asiat. AA:n vähäisten varojen hoitamista varten taas on olemassa lain edellyttämä juridinen henkilö, Suomen AA kustannus ry (SAAK), mikä nimensä mukaisesti huolehtii myös kaikesta AA-toiminnan tarvitsemasta kirjallisuudesta ja painotuoteaineistosta. Raha on onnistuttu erottamaan hengestä turvallisella tavalla. Se ei pahemmin häiritse, sillä yhteisönä AA pyrkii pysymään köyhänä.

Mitä AA:han kuuluminen maksaa?

Se ei maksa mitään, ellei tahdo tai ellei ole, millä maksaa. Mitään liittymismaksuja tai jäsenmaksuja ei ole. Kaikki toimintaan tarvittavat varat tulevat rahalippaasta tai hatusta, joka voi kiertää tai olla kiertämättä kokouksessa, ja joka on ainoa paikka, missä henki ja raha AA:ssa esiintyvät käsi kädessä. Kukin panee tai on panematta roponsa yhteiseen kekoon, sitä ei tule toisten tietää. Joka tapauksessa raha riittää. Vuokrat maksetaan, kahvia keitetään ja virvokkeita tarjotaan. Ja vielä voidaan yllä pitää niin paikalliset kuin maanlaajuisetkin palveluelimet.

Ulkopuolisista lähteistä ei anota eikä oteta vastaan lahjoituksia eikä avustuksia. Alkoholistit tietävät hyvin että se, "joka maksaa viulut, määrää mitä soitetaan". AA:ssa he tahtovat säilyttää itsenäisyytensä ja olla omavaraisia.

Ilmaista on myös se apu, mitä AA:n jäsenet antavat toisille alkoholisteille. "Ilmaiseksi olette saaneet, ilmaiseksi antakaa" on kaiken toiminnan ehtona. Palkkansa toisen alkoholistin auttamisesta AA:n jäsen saa siitä mielihyvästä, minkä auttaminen antaa, ja siitä, että toista tukemalla pysyy itse raittiina.

Mitä AA ei ole eikä tee ?

 

 • ei suorita jäsenkeräystä.

 • ei valvo eikä tarkkaile jäsenistönsä elämää.

 • ei ole valistusjärjestö.

 • ei ole uskonnollinen yhteisö.

 • ei ole lääketieteellinen yritys, ei anna lääkkeitä eikä psykiatrista hoitoa.

 • ei pidä yllä sairaaloita, sairasosastoja tai terveydenhoitolaitoksia, eikä huolehdi sairaanhoitoon liittyvistä palveluksista.

 • ei liity mihinkään järjestöön tai laitokseen.

 • ei ota vastaan rahaa AA:n ulkopuolisista lähteistä.

 • ei ole pankki

 • ei ota kantaa ulkopuolisiin virtauksiin eikä puolusta tai vastusta mitään.

 • ei tarjoa mitään sosiaalisia palveluja.

 • ei halua, että sen jäsenten nimiä mainitaan julkisissa tiedotusvälineissä, kuten radiossa, televisiossa tai lehdistön palstoilla.

 

Mitä alkoholistien läheiset voivat tehdä?

Vain alkoholistit voivat olla AA:n jäseniä, mutta mikään ei estä heidän läheisiään ottamasta osaa AA-ryhmien avoimiin kokouksiin. Kokemus päinvastoin osoittaa, että läheisten osallistuminen yhdessä alkoholistien kanssa AA:n toimintaan on usein omiaan parantamaan heidän välisiä suhteitaan.

Alkoholistin läheisillä on myös toinen tie etsiä apua. He voivat liittyä alkoholistien läheisten perustamiin Al-Anon ryhmiin ja osallistua niiden kokouksiin. Al-Anon noudattaa toiminnassaan samoja periaatteita kuin AA, mutta sen jäsenet eivät ole alkoholisteja, vaan näiden omaisia, ystäviä, työtovereita tai muita läheisiä.

Teini-ikäisille, joiden vanhemmista toinen tai mahdollisesti molemmat ovat alkoholisteja, on olemassa joillakin paikkakunnilla myös Alateen-ryhmiä.


AA:n avoimiin kokouksiin, Al-Anon- ja Alateen-ryhmiin alkoholistin omaiset voivat osallistua riippumatta siitä, onko alkoholisti AA:n jäsen tai ei.

bottom of page