top of page

Tietoa AA:sta

Voimaa, tukea ja toivoa

Mitä AA on

Mikä on AA, Nimettömät Alkoholistit, Alcoholics Anonymous?
 

AA on toveriseura, jonka jäsenet jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia toipumaan alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.

AA:ssa:

 • ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja, 

 • toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. 

 • AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. 

 • AA ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaan mitään.

 • ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. 

Mitä AA ei ole

 • ei pidä jäsenluetteloa

 • ei kirjaa jäsenten juomakokemuksia

 • ei tue tai osallistu tutkimuksiin

 • ei osallistu lautakuntiin tai toimikuntiin.

 • ei seuraa tai rajoita jäsentensä tekemisiä.

 • ei kiellä kenenkään juomista.

 • ei tee diagnooseja, eikä määrittele ketään alkoholistiksi.

 • ei anna lääkärin tai psykiatrin apua

 • ei toimita taloudellista apua jäsenilleen.

 • ei pidä yllä hoitolaitoksia.

 • ei tee kirjelmiä tai anomuksia työpaikoille, puolisoille, oikeuteen tai muuta vastaavaa. 

 • ei ota vastaan taloudellista tukea

Nimettömyys

 • AA:n toiminta pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen:

 • AA:ssa noudatetaan aina henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistössä, radiossa, televisiossa, elokuvassa ja internetissä.

 • AA haluaa mieluummin puhua toipumisohjelmastaan kuin niistä yksilöistä, jotka yrittävät noudattaa ohjelmaa.

 • AA ei myöskään kerro, ketkä kokouksissa käyvät. Tämän uskotaan olevan hyväksi varsinkin uusille jäsenille. 

 • Kenenkään jäsenyydestä ei kerrota ulkopuolisille. 

"Raittius on palauttanut minulle itsekunnioituksen. Tunnen taas olevani täysvaltainen yhteiskunnan jäsen"
bottom of page