Nimettömät Alkoholistit eli Alcoholics Anonymous on kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenten päämääränä on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius.

AA-liikkeen perustivat Bill W. (William Griffith Wilson) ja "Dr. Bob" (Robert Holbrook Smith) Yhdysvalloissa vuonna 1935. He huomasivat, että keskustellessaan yhdessä juomisestaan ja sen aiheuttamista haitoista sekä toimiessaan muiden alkoholiongelmaisten kanssa he pysyivät raittiina ja alkoivat toipua.

AA-kokousten henkisenä perustana toimii kahdentoista askeleen toipumisohjelma. Kokouksissa käsitellään myös ryhmätoiminnan yhtenäisyyttä määrittäviä 12 perinnettä. Lisäksi käytössä on muuta AA-aineistoa, kuten Nimettömät Alkoholistit -kirja, joka on samalla koko AA-liikkeen pääteos.

Kahdentoista askeleen ohjelma perustuu ensimmäisten alkoholistien kokemuksiin siitä, miten he olivat pysyneet raittiina. Kaksitoista perinnettä muodostuu puolestaan kokemuksista, kuinka ryhmien olisi parasta toimia ja miten AA-yhteisö voi säilyttää yhtenäisyytensä. AA:ssa on myös kolme perintöä: toipuminen, yhtenäisyys ja palvelu.

AA-liike on saanut alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 1935. Toiminta on levinnyt noin 180 maahan. Tämänhetkiseksi jäsenmääräksi arvioidaan maailmanlaajuisesti 2,3 miljoonaa. Suomessa Nimettömät Alkoholistit ovat toimineet vuodesta 1948. AA-ryhmiä on maassamme noin 600 lähes jokaisella paikkakunnalla.

AA ei uskonnollinen liike, mutta uskomme että on olemassa jokin meitä korkeampi voima. Oheisesta liitteestä lisätietoja tästä Jumala-käsitteestä (klikkaa auki).

AA-infoa

Mitä AA on