top of page

Miten AA ryhmä toimii?

AA-ryhmät kokoontuvat noin kahden tunnin palavereihin aikoina ja paikoissa, jotka on ilmoitettu Nimettömien Alkoholistien painetussa ryhmäluettelossa sekä Suomen AA:n internetsivuilla. Suomessa on tällä hetkellä noin 700 ryhmää jokaisella vähääkään suuremmalla paikkakunnalla. Kokousajat ja -paikat löydät osoitteesta aa.fi.

Ryhmätapaamisissa on yleensä kiertävä puheenvuoro, joka voi perustua palaverin alkuun luettuun tekstiin. Myös muita tapoja on käytössä, sillä ryhmät päättävät toimintatavoistaan itsenäisesti. Edellisten puheenvuorojen sisällöistä voi saada aiheen omaan puheenvuoroonsa. Puheenvuoroa ei ole pakko käyttää, halutessaan voi vain kuunnella. Omaa etunimeäänkään ei tarvitse sanoa, jos ei halua. Sukunimeä ei puheenvuorossa mainita koskaan.

Jokainen omaksuu puheenvuoroista sen, mikä itselle on juuri sillä hetkellä tärkeää. Periaate on "Ota mitä haluat ja jätä loput". Jokainen voi kasvaa omiin ratkaisuihinsa omalla tavallaan, omassa tahdissaan. AA:ssa ei kannateta eikä vastusteta mitään asiaa tai elämänkatsomusta, terapiaa tai hoitoa. AA-ohjelma on henkinen ja hengellinen, muttei tunnusta mitään uskontoa. Jäsenillä on oikeus omaan henkilökohtaiseen vakaumukseensa.

Puheenvuorojen pituutta ja aihepiiriä ei sinänsä ole rajoitettu. Jokaisen ryhmän jäsenen olisi kuitenkin syytä ottaa huomioon, että AA-ryhmässä ollaan toipumassa alkoholismista ja että kaikkien osallistujien olisi saatava puheenvuoro käytettävissä olevan parin tunnin aikana.

Puheenvuorossaan olisi hyvä oppia ilmaisemaan itseään ja jakamaan kokemuksiaan, nostaa pintaan tunteitaan ja käsitellä niitä. Yhtä tärkeää on oppia kuuntelemisen taito.

Suljettuun palaveriin saavat osallistua vain alkoholistit ja sellaiset henkilöt, jotka epäilevät olevansa alkoholisteja. Kokoukseen osallistuvilla on vaitiolovelvollisuus eikä ulkopuolisille saa kertoa, keitä palavereissa käy. Avopalaveriin ovat kaikki tervetulleita. Ryhmä ilmoittaa aina, onko palaveri avoin vai suljettu.

Ryhmässä kuulee, miten osallistujat ovat selviytyneet ahdingostaan ja kuinka he AA-ohjelmaa toteuttamalla pyrkivät elämässään tasapainoon ja onnellisempaan, sisältörikkaaseen elämään sekä ennen kaikkea raittiuteen. Ryhmät ovat omatoimisia ja itsenäisiä. Toiminta perustuu omavaraisuuteen ja keskinäiseen, vapaaehtoiseen palveluun.

Ryhmän palvelutehtäviin esimerkiksi kahvinkeittoon osallistuminen omien voimavarojen rajoissa auttaa ryhmän jäsentä ulos eristyneisyydestään ja edistää itsetunnon toipumista. Palaverissa kiertää lipas, jonka tuotolla maksetaan muun muassa vuokrat ja ostetaan kahvitarvikkeet. Rahan laittaminen lippaaseen on kuitenkin vapaaehtoista.

Parhaan tuen kohti pysyvää raittiutta ja onnellisempaa sekä tasapainoisempaa elämää saa käymällä säännöllisesti palavereissa.

bottom of page