top of page

Aluetoiminta

Nimettömien Alkoholistien palvelurakenteessa on 17 AA-aluetta, jotka ovat:

 • Espoon alue

 • Etelä-Suomen alue

 • Helsingin alue

 • Kanta-Hämeen alue

 • Keski-Suomen alue

 • Kymen alue

 • Lahden alue

 • Lapin alue

 • Oulun alue

 • Pirkanmaan alue

 • Pohjanmaan alue

 • Satakunnan alue

 • Savo-Karjalan alue

 • Varsinais-Suomen alue

 • Vantaan alue

 • Ruotsinkieliset Suomessa

 • Suomenkieliset Ruotsissa
   

Kukin AA-alue on itsenäinen ja määrittelee alueena käytännön toimintatavat AA:n 12 askeleen, 12 perinteen ja 12 käsitteen suositusten pohjalta. Alueen ryhmät päättävät yhteisesti, kuinka usein ne kokoontuvat aluekokouksiin. Suositeltavaa on, että aluekokouksia olisi vähintään yhtä monta kuin Suomen AA-palvelun kokouksia, jotta alueen palveluedustajat voivat raportoida alueensa ajankohtaiset asiat Suomen AA-palvelun kokouksissa.

Aluekokouksissa ryhmien palveluedustajat valitsevat normaalisti AA-alueen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja tiedotusyhteyshenkilön. Suositeltavaa on, että nämä palvelutehtävät ovat määräaikaisia.


AA-alueet perustavat tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat.

 

Nimettömien Alkoholistien palvelurakenteessa AA-alueet valitsevat kokouksissaan edustajat ja varaedustajat Suomen AA-palveluun.

bottom of page