top of page

Usein kysyttyä

Tämä kohta on tarkoitettu sellaiselle henkilölle, joka tutustuu AA:han ensimmäistä kertaa. Olemme yrittäneet vastata yleisimpiin kysymyksiin, joita tulokkailla on mielessään – kysymyksiin, jotka askarruttivat meitä, kun ensi kertaa tulimme toveriseuraan.

White Branch

UKK

Olenko minä alkoholisti?

Jos toistuvasti juot enemmän kuin olit aikonut tai halunnut, jos joudut vaikeuksiin tai jos menetät muistisi, saatat olla alkoholisti. Vain sinä itse voit päättää sen. AA:ssa ei kukaan halua sanoa. oletko alkoholisti vai et.

 

Mitä voin tehdä, jos olen huolissani juomisestani?

Etsi apua. AA voi auttaa

 

Mikä AA on?

  • Muodostamme miesten ja naisten toveriseuran, jotka ovat menettäneet kyvyn säännöstellä juomistaan ja olemme juomisen seurauksena joutuneet monenlaisiin vaikeuksiin. 

  • Nyt ovat useimmat meistä kehittäneet menestyksellisesti elämäntapaa ilman alkoholia. 

  • Onnistuaksemme tässä olemme havainneet tarpeelliseksi saada apua ja toisten alkoholistien tukea AA:ssa.

 

Jos menen AA–ryhmään, velvoittaako se minua mihinkään?

Ei. AA ei pidä jäsenkortistoja tai osallistujien luetteloja. Sinun ei tarvitse kertoa mitään itsestäsi. Kukaan ei pahastu, jos et halua tulla uudelleen.

 

Mitä tapahtuu, jos tapaan AA:ssa tuttuja ihmisiä?

  • He ovat siellä samasta syystä kuin sinäkin.

  • He eivät kerro sinusta ulkopuolisille. 

  • AA:ssa voit pysyä niin tuntemattomana kuin haluat. 

  • Tämä on yksi syy, miksi kutsumme itseämme Nimettömiksi Alkoholisteiksi.

 

Mitä AA-ryhmän kokouksessa tapahtuu?

AA-ryhmän kokoukset, palaverit, voivat olla erilaisia, mutta jokaisessa niistä tapaat alkoholisteja, jotka kertovat, mitä juominen sai aikaan heidän elämässään ja heidän persoonallisuudelleen, mitä toimenpiteitä he tarvitsivat avukseen ja miten he nyt elävät.

Miten tämä voi auttaa minua juomaongelmassani?

 

Alkoholisteina tiedämme, mitä on olla alkoholin orja ja kykenemätön pitämään lupauksiaan juomisen lopettamisesta. Emme ole ammattilaisia. Ainoa edellytyksemme auttaa toisia tervehtymään alkoholismista on, että olemme itse lopettaneet juomisen. Kun ongelmajuoja tulee AA:han, hän tietää toipumisen olevan mahdollista nähdessään ihmisiä, jotka ovat löytäneet ratkaisun AA:sta.

 

Miksi AA:n jäsenet käyvät edelleen ryhmissä vielä toipumisensa jälkeen?

AA:ssa uskomme, ettei alkoholismia voida hoitaa minkään määräaikaisen hoitosarjan avulla. Me emme voi koskaan palata normaaliin juomiseen ja kykymme pysyä erossa alkoholista riippuu fyysisen, henkisen ja hengellisen terveyden jatkuvuudesta. Voimme saavuttaa tämän käymällä palavereissa ja soveltamalla käytäntöön, mitä niissä olemme oppineet. Lisäksi toteamme, että raittiina pysymistämme helpottaa, jos autamme toisia alkoholisteja.

 

Miten voin liittyä AA:han?

Olet AA:n jäsen, jos itse niin sanot. Ainoa jäsenyysvaatimus AA:ssa on halu lopettaa juominen, eivätkä meistä kovinkaan monet olleet täydestä sydämestään siihen halukkaita, kun ensi kertaa tulimme AA:han.

 

Mitä AA:n jäsenyys maksaa?

AA:n jäsenyydelle ei ole velvoitteita eikä jäsenmaksuja. AA–ryhmässä suoritetaan keräys kokouksen aikana. Sen tuotolla maksetaan ryhmän kulut, kuten vuokra, kahvi ja niin edelleen. Jokaisella jäsenellä on vapaus osallistua niihin itse määräämällään summalla tai olla osallistumatta.

 

Onko AA uskonnollinen liike?

Ei. Se ei ole liittynyt mihinkään uskonnolliseen yhteisöön.

 

Siellä puhutaan kuitenkin paljon Jumalasta, eikö niin?

Enemmistö AA:n jäsenistöstä uskoo löytäneensä ratkaisun juomaongelmalleen, ei tahdonvoimaa käyttäen, vaan itseämme suuremman voiman avulla. Jokainen määrittelee tämän voiman kuitenkin itse haluamallaan tavalla. Monet kutsuvat sitä jumalaksi, toiset ajattelevat, että se on AA–ryhmä. On myös niitä, jotka kieltäytyvät uskomasta mihinkään. Kaikilla näkemyksillä on tilaa AA:ssa. Oheisessa liitteessä on lisätietoa tästä Jumala-käsitteestä.

 

Voinko tuoda perheeni AA:n kokoukseen?

Perheenjäsenet tai läheiset ystävät ovat tervetulleita avoimiin kokouksiin. Suljettuihin kokouksiin ovat tervetulleita vain alkoholistit.
AA:n avoimet kokoukset ja tiedotustilaisuudet ovat kokouksia, joihin kuka tahansa voi ottaa osaa, olipa hän alkoholisti, tai ei. Ainoa mihin hänet velvoitetaan, on, ettei hän paljasta AA:n jäsenten nimiä kokouksen ulkopuolella.

Puhujiksi pyritään samalla saamaan henkilöitä, jotka edustavat eri olosuhteissa kehittynyttä ja eri tavoin ilmennyttä alkoholistista juomista. Kokouksen päätteeksi on tavallisesti vapaata yhdessäoloa ja keskustelua.
 

Suljettuun kokoukseen, AA-palaveriin, saavat osallistua vain alkoholistit. Suljetun kokouksen tarkoituksena on tarjota AA:n jäsenille tilaisuus keskustella määrätyistä heidän alkoholismiinsa liittyvistä vaiheista, joita voivat ymmärtää vain toiset alkoholistit. Nämä kokoukset ovat yleensä mahdollisimman epävirallisia, ja jokaisen jäsenen toivotaan osallistuvan keskusteluun.

Suljetut kokoukset ovat erittäin tärkeitä uudelle jäsenelle, koska hänellä on niissä tilaisuus tehdä kysymyksiä asioista, jotka häntä painavat, ja oppia pidempään raittiina olleiden jäsenten kokemuksista.

 

Voinko tuoda sukulaisia ja tuttavia AA-kokoukseen?

AA-ryhmien järjestämiin avoimiin kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin on tervetullut kuka tahansa AA-yhteisöstä kiinnostunut henkilö. Erityisesti uusia jäseniä kehotetaan tuomaan niihin vaimonsa, aviomiehensä tai ystävänsä, koska alkoholistin toipumiselle voi olla suureksi avuksi, jos hänen läheisensä tuntevat AA:n ohjelman. Moni alkoholistin vaimo ja aviomies on mukana näissä kokouksissa niin usein kuin tilaisuuksia tarjoutuu. Toistettakoon vielä, että suljettuihin kokouksiin eivät AA:n perinteiden mukaisesti voi osallistua muut kuin alkoholistit.

 

Mitä ohjeita annatte uusille AA:n jäsenille?

Meidän kokemuksemme mukaan AA:ssa toipuvat ihmiset, jotka
a) pidättäytyvät ensimmäisestä ryypystä,
b) osallistuvat säännöllisesti kokouksiin,
c) etsivät AA:sta itselleen tukihenkilön, jolla on jatkuvaa raittiutta joitakin vuosia ja
d) yrittävät soveltaa käytäntöön AA:n toipumisohjelmaa.

 

Alkoholismi on koko ajan paheneva sairaus. Ota se vakavasti, vieläpä siinäkin tapauksessa, että tunnet olevasi vasta sairauden alkuvaiheessa. Alkoholismi tappaa ihmisiä. Jos olet alkoholisti ja jatkat juomista, fyysinen ja henkinen terveytesi tulee yhä huonommaksi. 

bottom of page