top of page

Ratkaisu-lehti ja Tiedotuksia-lehti

Ratkaisu-lehti

Ratkaisu-lehti (ISSN 03558274) on Suomen AA-kustannus ry:n julkaisema AA:lainen, joka toinen kuukausi ilmestyvä aikakausilehti, AA-liikkeen kokemustenvaihto- ja sanomansaattojulkaisu. Ratkaisu-lehdessä julkaistaan maailmanlaajuisen toveriseuramme jäsenten kirjoituksia toipumiskokemuksista ja suhteestaan AA:n 12 askeleeseen ja perinteeseen. Mikään yksittäinen filosofia tai maailmankatsomus ei saa sen sivuilla erityisasemaa. Toimituksellisen sisällön valinnassa toimitus nojaa AA:n toipumisen, yhtenäisyyden ja palvelemisen periaatteisiin.

Ratkaisu-lehden olennainen osa on kokemusten jakaminen. On kuitenkin huomattava, että yksittäiset jäsenet, kuten myös AA-ryhmät, ovat hyvin erilaisia. Lehdessä voi olla samasta aiheesta keskenään hyvin erilaisia ja jopa ristiriitaisia artikkeleita. Näin artikkeleissa tulee ilmi jäsenistömme ajattelun laajuus. Lehti julkaisee myös harkitusti alkoholismiin liittyviä kirjoituksia, joiden kirjoittajat eivät ole välttämättä AA:laisia

Lehden toimituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä lähetettyä materiaalia. Toimitus voi korjata lähetettyjä artikkeleita luettavuuden, tyylin tai pituuden suhteen asiasisältöä muuttamatta, ellei kirjoittaja ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Kirjoittajia rohkaistaan kirjoittamaan kokemuksistaan omalla yksilöllisellä tavallaan.

Artikkelit eivät ole AA- tai alkoholipolitiikan ilmauksia, eikä niissä tulisi olla myöskään voimakkaita kannanottoja AA:n ulkopuolisiin asioihin. Minkään artikkelin julkaisemista ei pidä tulkita AA-liikkeen tai Ratkaisu-lehden virallisen hyväksynnän merkiksi. Artikkeleista ei makseta kirjoitus- eikä kuvauspalkkioita, eikä niitä palauteta.

Ratkaisu-lehteä lukevat monet AA-liikkeen ulkopuoliset tahot ja henkilöt. Lehti on Nimettömien Alkoholistien käyntikortti. Lehdellä on vaikutusta siihen, kuinka ulkopuoliset näkevät meidät.

Ratkaisu-lehdellä on toimituskunta, johon kuuluvat päätoimittajan ja toimittajan lisäksi kuusi AA:n jäsentä. Aineisto Ratkaisu-lehteen tulee toimittaa sähköpostilla tai kirjallisena.

Sähköposti: ratkaisu@aa.fi, tilaukset ja osoitteenmuutokset: aa@aa.fi

Postiosoite: Ratkaisu/Suomen AA-kustannus ry, Kylänevantie 2, 00320 HELSINKI

Ratkaisu ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, ja sen tilaushinta on 40,00 €/vuosi.

Lehden levikki on noin 1600 kpl.

Tiedotuksia-lehti

AA Tiedotuksia – AA Information (ISSN 1235-870) on Suomen AA-kustannus ry:n kustantama AA:n jäsenistön sisäiseen tiedottamiseen tarkoitettu lehti, joka ilmestyy kerran kuukaudessa.

Lehti ei ota kantaa, vaan se palvelee ainoastaan AA-yhteisön sisäistä tiedottamista noudattaen AA-ryhmien vuosikokouksen päätöksiä. Ilmoituksia, jotka voidaan tulkita yksittäisten henkilöitten markkinointi-ilmoituksiksi, ei julkaista.

Lehden toimituskunnan muodostavat SAAK:n puheenjohtaja, SAAP:n puheenjohtaja ja Suomen AA-toimiston hoitaja. Lehden päätoimittaja on Suomen AA-toimiston hoitaja.

Pääsääntöisesti lehden sisältö koostuu seuraavista palstoista:

 • Yhteystiedot

 • Sisältö

 • AA-päivät

 • Alueet ja Piirit

 • Ilmoituksia

 • Ulkomaat

 • Suomen AA-palvelun kuulumisia

 • Suomen AA-kustannuksen kuulumisia

 • Taloustiedote

 • Tervetuloa

 • Raittiit vuodet

 • Ryhmäluettelomuutokset

 • Ryhmätuet ja ostot

 • Auttavat puhelimet

 • Suruviestit

 

Väärinkäsitysten välttämiseksi ilmoitukset Tiedotuksia-lehteen suositellaan toimitettavaksi Suomen AA-toimistoon kirjallisina tai sähköpostilla. Ilmoituksista tulisi käydä ilmi muun muassa tilaisuuden järjestävän ryhmän nimi, tapahtuman paikka, päivämäärä, kellonaika, ilmoittajan nimi sekä yhteystiedot.

Aineisto lehteen tulee toimittaa viimeistään ilmestymiskuukautta edeltävän kuukauden 5. päivänä sähköpostilla, postitse, puhelimella tai kotisivujen "Aineistot" yläpalkin kautta.

Tiedotuksia-lehden toimituskunta voi tarvittaessa tehdä lehteen uusia palstoja tai poistaa vanhoja toimien tällöin yhteistyössä Suomen AA-palvelun kanssa.

Lehden tilaushinta on 40 €/vuosi.

Lehden levikki on noin 1700 kpl.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset: aa@aa.fi

Lehdet

Ratkaisu-lehti on Suomen AA:n joka toinen kuukausi ilmestyvä ilmestyvä lehti. Siinä AA:laiset kertovat kokemuksiaan toipumisestaan ja raittiina elämisestä.

Tilaa oheisella lomakkeella tai aa@aa.fi

Juttusi lehteen voit lähettää toimitukselle: ratkaisu@aa.fi

Näytenumero 6/2023


 

AA Tiedotuksia on Suomen AA-kustannus ry:n kustantama AA:n jäsenistön sisäiseen tiedottamiseen tarkoitettu lehti, joka ilmestyy kerran kuukaudessa.

 

Tilaukset, ilmoitukset ja osoitteenmuutokset: aa@aa.fi

Haluan tilata

Kiitos! Viestisi lähetettiin onnistuneesti.

bottom of page