top of page

AA:n 3 perintöä

AA:n kolme perintöä: toipuminen, yhtenäisyys ja palvelu

Nimettömien alkoholistien kahdenkymmenen ensimmäisen vuoden tärkeimmät perinnöt ovat toipumisen, yhtenäisyyden ja palvelun perinnöt. Ensimmäisen avulla me toivumme alkoholismista, toisen avulla pysymme yhdistyneinä ja kolmannen avulla yhteisömme toimii ja palvelee tärkeintä tarkoitusperäänsä: AA:n sanoman viemistä kaikille sitä tarvitseville ja haluaville.

Toipumisen I perintö on ilmaistu kahdessatoista askeleessamme. Yhtenäisyyden II perintö on ilmaistu kahdessatoista perinteessämme. Palvelun III perinnön ydin on toiminta AA:n sanoman saattamiseksi.

AA:n kahdestoista askel, sanoman saattaminen, on toveriseuramme antama peruspalvelu. Se on päätavoitteemme ja olemassaolomme tärkein syy. AA on enemmän kuin kokoelma periaatteita; se on toipuneiden alkoholistien toimiva yhteisö.

AA:n III perintöön sisältyy kaikki sanomansaattoon liittyvä työ ja palvelu lähtien tarjoamastamme kahvikupillisesta, ryhmien kokouspaikoista, toimikuntien työskentelystä, vapaaehtoisista raha-avustuksista aina AA:n kansallisen ja kansainvälisen keskuspalvelutoimistojen työskentelyyn.

Palvelun III perintö sisältää valtuustosuunnitelman, jonka AA sai perinnöksi perustajiltaan St Louisin juhlakokouksessa 3. heinäkuuta 1955. AA:n Palvelukäsikirja valaisee asiaa seikkaperäisemmin.

Bill W. kirjoitti kirjan Maailmanpalvelun kaksitoista käsitettä vuonna 1962. AA:n valtuusto oli kokoontunut tuohon menneessä kaksitoista kertaa. Teoksessa Bill W. valaisee palvelutoiminnan hengelliset periaatteet.

Kirja AA tulee täysi-ikäiseksi kertoo tarkasti kaikkien AA:n kolmen perinnön historian. 

bottom of page