top of page

12 Askelta

Kaksitoista askelta muodostavat henkilökohtaisen toipumisohjelman ytimen. Ne esitetään ehdotuksina ja ne perustuvat AA:n varhaisimpien jäsenten kokemuksiin. Askeleet kuvaavat sitä asioihin suhtautumista, minkä AA:n ensimmäiset jäsenet uskoivat ensi sijassa auttaneen heidän pyrkimyksiään kohti raitista elämäntapaa.

 

Kahdentoista askeleen hyväksyminen ei ole pakollista. Kokemus osoittaa kuitenkin, että ne AA:laiset, jotka rehellisesti pyrkivät noudattamaan noita ehdotuksia ja soveltavat niitä jokapäiväiseen elämäänsä, näyttävät saavan enemmän irti AA:sta kuin ne, jotka noudattavat niitä epäsäännöllisesti.

On sanottu, että on mahdotonta noudattaa sananmukaisesti kaikkea, mitä askelissa on sanottu. Vaikka tämä on totta, ovat hyvin monet AA:laiset kuitenkin sitä mieltä, että he jo käytännöllisistä syistä tarvitsevat välttämättä askelia voidakseen pysyä jaloillaan, sillä edustavathan kaksitoista askelta elämänkatsomusta, joka on ollut täysin vieras useimmille alkoholisteille.

Blue Skies

Kaksitoista askelta, jotka ensi kerran julkaistiin AA:ssa saatuihin kokemuksiin pohjautuvassa Alcoholics Anonymous
kirjassa, ovat seuraavat:

 1. Myönsimme, että olimme voimattomia alkoholin suhteen ja että elämämme oli muodostunut hallitsemattomaksi.
   

 2. Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa meidät järkiimme.
   

 3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan – sellaisena kuin hänet käsitimme.
   

 4. Suoritimme perusteellisen ja pelottoman moraalisen itsetutkiskelun.
   

 5. Myönsimme vajavuuksiemme täsmällisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.
   

 6. Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme vajavuudet.
   

 7. Nöyrästi pyysimme häntä poistamaan vajavuutemme.
   

 8. Teimme listan kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.
   

 9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä, milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.
   

 10. Jatkoimme itsetutkiskelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.
   

 11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.
   

 12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.

bottom of page