top of page

Suomen AA-kustannus ry

Suomen AA-kustannus ry:n tarkoituksena on toimia AA-liikkeen edistämiseksi Suomessa huolehtimalla AA-kirjallisuuden, AA-lehtien ja muitten AA-julkaisujen kustantamisesta, julkaisemisesta ja levittämisestä AA-liikkeen jäsenille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Suomen AA-kustannus ry vastaa Suomen AA-toimiston ylläpitämisestä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.
Yhdistys on suoraan vastuussa AA-ryhmien valtuuttamien edustajien vuosikokoukselle.

Suomen AA-kustannus ry:n vuosikokous pidetään ennen AA-ryhmien vuosikokousta huhtikuun aikana vuosikokousten yhteydessä. Vuosikokousaineisto lähetetään ryhmille kuukautta ennen vuosikokousta.

Suomen AA-kustannus ry toimii yhteistyössä Suomen AA-palvelun kanssa. Se raportoi Suomen AA-palvelun kokouksissa vuotuisen budjetin toteutumisesta ja käy keskustelua Suomen AA-palvelun kanssa merkittävissä talousasioissa päätöksentekonsa tueksi.

Suomen AA-kustannus ry:n jäsenet valitaan sääntöjen mukaisesti Suomen AA-kustannus ry:n vuosikokouksessa.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kuusi vuosikokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on 3 vuotta. Kaksi jäsentä eroaa vuosittain.

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilejä ja hallintoa tarkastamaan vuosikokous valitsee tilintarkastajan ja  varatilintarkastajan.

Yhdistyksen tilit, tilinpäätös ja hallinnon hoitoa esittävät muut asiakirjat on yhdistyksen hallituksen luovutettava tarkastusta varten tilintarkastajalle kalenterivuoden päättymistä seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on suoritettava tarkastus ja annettava siitä lausunto saman helmikuun 28. päivään mennessä.

YHTEYSTIEDOT

Sähköposti: aa@aa.fi

Postiosoite: SAAK ry, Kylänevantie 2, 00320 HELSINKI

Puheenjohtaja: Marko, Helsinki

Varapuheenjohtaja: Tuula, Espoo

Tilinumero: FI 6710 1830 0007 5988

bottom of page