top of page

Toipuminen - AA:n 12 askelta

AA:n kaksitoista askelta on ehdotus henkilökohtaiseksi toipumisohjelmaksi, joka perustuu AA:n varhaisimpien jäsenten kokemuksiin.


Askeleet kuvaavat sitä asioihin suhtautumista, minkä AA:n ensimmäiset jäsenet uskoivat auttaneen heitä pyrkimyksissä kohti raitista elämäntapaa. Kokemus osoittaa, että ne AA:laiset, jotka vakavasti pyrkivät noudattamaan näitä ehdotuksia ja soveltavat askelia jokapäiväiseen elämäänsä, epäonnistuvat harvoin.

Kaksitoista askelta julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1939 ilmestyneessä Alcoholics Anonymous – Nimettömät Alkoholistit kirjassa. Sen ensimmäisen painoksen esipuheessa sanontaan muun muassa seuraavaa: ”Tämän kirjan päätarkoitus on kertoa muille alkoholisteille täsmälleen miten me olemme toipuneet”.

Kirjan viidennessä, ”Mistä on kysymys?”  -luvussa esitetään askeleet:
 

 1. Myönsimme, että olimme voimattomia alkoholin suhteen ja että elämämme oli muodostunut hallitsemattomaksi.

 2. Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa meidät järkiimme.

 3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan – sellaisena kuin hänet käsitimme.

 4. Suoritimme perusteellisen ja pelottoman moraalisen itsetutkiskelun.

 5. Myönsimme vajavuuksiemme täsmällisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.

 6. Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme vajavuudet.

 7. Nöyrästi pyysimme häntä poistamaan vajavuutemme.

 8. Teimme listan kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.

 9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä, milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.

 10. Jatkoimme itsetutkiskelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.

 11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.

 12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.

bottom of page