top of page

Kansainvälinen yhteistyö

AA:n maailmanpalvelun ja AA:n Euroopan palvelun kokoukset ovat AA:n kansainvälisen kokemuksenjaon ja ideoinnin foorumit. Päätarkoitus on sanoman saattaminen vielä kärsiville alkoholisteille kaikkialla maailmassa.

Suomen AA-ryhmien vuosikokous valitsee AA-alueiden ehdokkaista maailmanpalveluvaltuutetut kolmannen perinnön menetelmällä. Maailmanpalveluvaltuutettuja on kaksi. Valtuutettujen palvelukausi on 4 vuotta, josta 2 ensimmäistä vuotta 1. kauden valtuutettuna ja 2 viimeistä vuotta 2. kauden valtuutettuna.

Valtuutetut osallistuvat joka toinen vuosi järjestettävään AA:n Maailmanpalvelun kokoukseen ja joka toinen vuosi järjestettävään AA:n Euroopan Palvelun kokoukseen. Kokousten järjestäjinä toimivat AA:n keskuspalvelutoimisto USA:ssa ja AA:n Euroopan informaatiokeskus Englannissa.


Kokoukset ovat yleensä 2-3 päivän mittaisia. Työskentely tapahtuu pääasiassa komiteoissa ja työryhmissä.  Kokoustehtävät ovat ennalta sovittuja.


Valtuutettujen tehtävänä on ryhmäomatunnon äänen välittäminen ja kansainvälisten kokemusten jakaminen Suomen AA-palvelun kokouksissa sekä valtakunnallisten tai alueellisten AA-päivien yhteydessä. Valtuutetut vievät vastaavasti oman AA-yhteisömme kokemukset kansainvälisen AA-yhteisön tietoisuuteen.

Maailmanpalveluvaltuutetut laativat vuosittain toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman. Palvelutehtäviin liittyvä kirjeenvaihto arkistoidaan Suomen AA-toimistossa.

Katso myös:
AA:n maailmanpalvelu – Official site of the Alcoholics Anonymous World Services Inc. www.aa.org
AA:n Euroopan palvelu – Alcoholics Anonymous Continental European Region www.aa-europe.net

bottom of page