top of page

Jäsenille

"Ainoa vaatimus AA- jäsenyydelle on halu lopettaa juominen."

- AA:n 3. perinne

Suomen AA-toimisto

Suomen AA-toimiston perustehtävä on suorittaa Suomen AA-kustannus ry.:n ja Suomen AA-palvelun sille antamat tehtävät, palvella AA-ryhmiä, AA:n jäseniä ja jakaa pyydettäessä tietoa AA:sta ulkopuolisille tahoille.
Suomen AA-toimiston tehtävistä voidaan mainita muun muassa:

Kustannustoiminta
• AA-kirjallisuuden kustannustoimintaan liittyvät käytännön työt
• Tiedotuksia- ja Ratkaisu-lehtien sekä AA-ryhmäluettelon toimittaminen

 

Painotuotteiden levitys
• Kirjallisuuden, lehtien, adressien ja palvelumateriaalin myynti AA-ryhmille, AA:n jäsenille, ammattiauttajille sekä muille  AA:sta kiinnostuneille

 

Tiedotustoiminta ja yhteydenpito
• Toiminta linkkinä AA-alueitten, ryhmien ja jäsenten välillä
• Jakaa tietoa AA:n toiminnasta ja julkaisuista kaikille AA:sta kiinnostuneille
• Välittää tietoja AA:n toiminnasta muissa maissa

 

Kansainvälinen toiminta
• Yhteydenpito muiden maiden AA-keskustoimistoihin
• Toiminta yhteyslinkkinä ja palvelutoimistona ulkomailla toimiville suomenkielisille ryhmille
• Huolehtiminen AA:n kansainvälisistä vieraista

 

Talous ja hallinto
• Suomen AA-kustannus ry:n liikekirjanpito ja laskutus
• Erilaisten virallisten asioiden hoito
• Arkistointi

 

Kokoukset ja niiden valmistelu
• Osallistuminen Suomen AA-kustannus ry:n ja Suomen AA-palvelun kokousten valmisteluun
• Osallistuminen edellä mainittuihin kokouksiin
• Suomen AA-palvelun toimikuntien työn tukeminen
• AA-vuosikokousmateriaalin valmistelu ja postitus

 

Kotisivujemme ja verkkokauppamme ylläpito

 

YHTEYSTIEDOT

Osoite: Suomen AA-toimisto, Kylänevantie 2, 00320 HELSINKI

Puhelin: (09) 838 7040

Sähköposti: aa@aa.fi

Internet: www.aa.fi

 

PANKKIYHTEYS:

Nordea, tili
IBAN: FI6710183000075988
SWIFT–address NDEAFIHH 

bottom of page