Yhteistyö ammattihenkilöstön kanssa

Monet ammattilaiset, jotka työskentelevät alkoholistien auttamiseksi, arvostavat suuresti sitä apua, jota AA tarjoaa niille alkoholisteille, jotka haluavat raitistua. Hyvä yhteistyö ja molemminpuolinen luottamus AA:n ja ammattihenkilöstön välillä on ensiarvoisen tärkeää ja hyöty siitä koituu kärsivän alkoholistin hyväksi.

 AA ei kilpaile työskentelyssään ammattihenkilöstön kanssa eikä ammattihenkilöstö kilpaile AA:n kanssa. Molemmilla on omat tehtävänsä. AA ei toimi lääkärin, sairaanhoitajan, sosiaalihoitajan tai muun vastaavan ammattilaisen tehtävissä. AA ei myöskään tee tutkimus-, ennaltaehkäisy- tai koulutustyötä eikä osallistu niiden rahoittamiseen.

AA:lla on vain sanoma toipumisohjelmasta, joka on auttanut satojatuhansia alkoholisteja heidän halutessaan lopettaa juomisen.
Suuntaviivoja AA:n ja ammattihenkilöstön väliselle yhteistyölle löydät seuraavista lähteistä:

Tiedotustyökirjamme (avaa linkki)

A.A. Guidelines on Cooperation with the Professional Community - 3.6 M -08/10 (PS)

C.P.C.  Workbook – 2M 12/10(DG3), M-41I

Edellä mainitut englanninkieliset lähteet löytyvät www.aa.org -sivuilta otsikon For Groups and Members -otsikon alta.