Ratkaisu-lehti

Ratkaisu-lehti (ISSN 03558272) on Suomen AA-kustannus ry:n julkaisema AA:lainen, joka toinen kuukausi ilmestyvä aikakausilehti, AA-liikkeen kokemustenvaihto- ja sanomansaattojulkaisu. Ratkaisu-lehdessä julkaistaan maailmanlaajuisen toveriseuramme jäsenten kirjoituksia toipumiskokemuksista ja suhteestaan AA:n 12 askeleeseen ja perinteeseen. Mikään yksittäinen filosofia tai maailmankatsomus ei saa sen sivuilla erityisasemaa. Toimituksellisen sisällön valinnassa toimitus nojaa AA:n toipumisen, yhtenäisyyden ja palvelemisen periaatteisiin.

Ratkaisu-lehden olennainen osa on kokemusten jakaminen. On kuitenkin huomattava, että yksittäiset jäsenet, kuten myös AA-ryhmät, ovat hyvin erilaisia. Lehdessä voi olla samasta aiheesta keskenään hyvin erilaisia ja jopa ristiriitaisia artikkeleita. Näin artikkeleissa tulee ilmi jäsenistömme ajattelun laajuus. Lehti julkaisee myös harkitusti alkoholismiin liittyviä kirjoituksia, joiden kirjoittajat eivät ole välttämättä AA:laisia

Lehden toimituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä lähetettyä materiaalia. Toimitus voi korjata lähetettyjä artikkeleita luettavuuden, tyylin tai pituuden suhteen asiasisältöä muuttamatta, ellei kirjoittaja ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Kirjoittajia rohkaistaan kirjoittamaan kokemuksistaan omalla yksilöllisellä tavallaan.

Artikkelit eivät ole AA- tai alkoholipolitiikan ilmauksia, eikä niissä tulisi olla myöskään voimakkaita kannanottoja AA:n ulkopuolisiin asioihin. Minkään artikkelin julkaisemista ei pidä tulkita AA-liikkeen tai Ratkaisu-lehden virallisen hyväksynnän merkiksi. Artikkeleista ei makseta kirjoitus- eikä kuvauspalkkioita, eikä niitä palauteta.

Ratkaisu-lehteä lukevat monet AA-liikkeen ulkopuoliset tahot ja henkilöt. Lehti on Nimettömien Alkoholistien käyntikortti. Lehdellä on vaikutusta siihen, kuinka ulkopuoliset näkevät meidät.

Ratkaisu-lehdellä on toimituskunta, johon kuuluvat päätoimittajan ja toimittajan lisäksi kuusi AA:n jäsentä. Aineisto Ratkaisu-lehteen tulee toimittaa sähköpostilla tai kirjallisena.

Sähköposti: ratkaisu@aa.fi, tilaukset ja osoitteenmuutokset: aa@aa.fi

Postiosoite: Ratkaisu/Suomen AA-kustannus ry, Kylänevantie 2, 00320 HELSINKI

Ratkaisu ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa, ja sen tilaushinta on 30,00 €/vuosi.

Lehden levikki on noin 1800 kpl.