Tiedotuksia-lehti

AA Tiedotuksia – AA Information (ISSN 1235-870) on Suomen AA-kustannus ry:n kustantama AA:n jäsenistön sisäiseen tiedottamiseen tarkoitettu lehti, joka ilmestyy kerran kuukaudessa.

Lehti ei ota kantaa, vaan se palvelee ainoastaan AA-yhteisön sisäistä tiedottamista noudattaen AA-ryhmien vuosikokouksen päätöksiä. Ilmoituksia, jotka voidaan tulkita yksittäisten henkilöitten markkinointi-ilmoituksiksi, ei julkaista.

Lehden toimituskunnan muodostavat SAAK:n puheenjohtaja, SAAP:n puheenjohtaja ja Suomen AA-toimiston hoitaja. Lehden päätoimittaja on Suomen AA-toimiston hoitaja.

Pääsääntöisesti lehden sisältö koostuu seuraavista palstoista:

 • Yhteystiedot
 • Sisältö
 • AA-päivät
 • Alueet ja Piirit
 • Ilmoituksia
 • Ulkomaat
 • Suomen AA-palvelun kuulumisia
 • Suomen AA-kustannuksen kuulumisia
 • Taloustiedote
 • Tervetuloa
 • Raittiit vuodet
 • Ryhmäluettelomuutokset
 • Ryhmätuet ja ostot
 • Auttavat puhelimet
 • Suruviestit

Väärinkäsitysten välttämiseksi ilmoitukset Tiedotuksia-lehteen suositellaan toimitettavaksi Suomen AA-toimistoon kirjallisina tai sähköpostilla. Ilmoituksista tulisi käydä ilmi muun muassa tilaisuuden järjestävän ryhmän nimi, tapahtuman paikka, päivämäärä, kellonaika, ilmoittajan nimi sekä yhteystiedot.

Aineisto lehteen tulee toimittaa viimeistään ilmestymiskuukautta edeltävän kuukauden 5. päivänä sähköpostilla, postitse, puhelimella tai kotisivujen "Aineistot" yläpalkin kautta.

Tiedotuksia-lehden toimituskunta voi tarvittaessa tehdä lehteen uusia palstoja tai poistaa vanhoja toimien tällöin yhteistyössä Suomen AA-palvelun kanssa.

Lehden tilaushinta on 30 €/vuosi.

Lehden levikki on noin 1900 kpl.

Tilaukset ja osoitteenmuukset: aa@aa.fi