Aluetoiminta

Nimettömien Alkoholistien palvelurakenteessa on 17 AA-aluetta, jotka ovat:

 • Espoon alue
 • Etelä-Suomen alue
 • Helsingin alue
 • Kanta-Hämeen alue
 • Keski-Suomen alue
 • Kymen alue
 • Lahden alue
 • Lapin alue
 • Oulun alue
 • Pirkanmaan alue
 • Pohjanmaan alue
 • Satakunnan alue
 • Savo-Karjalan alue
 • Varsinais-Suomen alue
 • Vantaan alue
 • Ruotsinkieliset Suomessa
 • Suomenkieliset Ruotsissa

Kukin AA-alue on itsenäinen ja määrittelee alueena käytännön toimintatavat AA:n 12 askeleen, 12 perinteen ja 12 käsitteen suositusten pohjalta.
Alueen ryhmät päättävät yhteisesti, kuinka usein ne kokoontuvat aluekokouksiin. Suositeltavaa on, että aluekokouksia olisi vähintään yhtä monta kuin Suomen AA-palvelun kokouksia, jotta alueen palveluedustajat voivat raportoida alueensa ajankohtaiset asiat Suomen AA-palvelun kokouksissa.

Aluekokouksissa ryhmien palveluedustajat valitsevat normaalisti AA-alueen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja tiedotusyhteyshenkilön. Suositeltavaa on, että nämä palvelutehtävät ovat määräaikaisia.
AA-alueet perustavat tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat.

Nimettömien Alkoholistien palvelurakenteessa AA-alueet valitsevat kokouksissaan edustajat ja varaedustajat Suomen AA-palveluun.