Ryhmätoiminta

AA:n perinteiden alkuperäinen sanamuoto sisälsi seuraavan lauseen:
”Ketkä tahansa kaksi tai kolme alkoholistia, jotka kokoontuvat yhteen raittiuden merkeissä, voivat kutsua itseään AA-ryhmäksi, edellyttäen, että heidän ryhmänsä ei ole sidottu ulkopuolisiin.” (Kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä, sivu 157)

AA:n 12 perinnettä antavat perustan ryhmien toiminnalle.

Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus – viedä sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille. (Viides perinne)

Suosituksia AA-ryhmien toiminnasta on annettu kirjassa:
AA-Ryhmä….se on kaiken alku (ISBN 951-9015-73-6),

Tässä on linkki kirjaseen

Nimettömien Alkoholistien palvelurakenteen mukaan jokainen Suomen AA-toimistossa rekisteröity AA-ryhmä on oikeutettu lähettämään yhden puhe- ja äänivaltaisen edustajan Suomen AA-ryhmien vuosikokoukseen. Kerran vuodessa, huhtikuun aikana, kokoontuva vuosikokous käyttää ylintä päätösvaltaa Suomen AA:ssa. Suomen AA-palvelu valmistelee ja kutsuu koolle Suomen AA-ryhmien vuosikokouksen.

Samoin jokainen Suomen AA-toimistossa rekisteröity AA-ryhmä on oikeutettu lähettämään yhden puhe- ja äänivaltaisen edustajan Suomen AA-kustannus ry:n vuosikokoukseen, joka pidetään ennen AA-ryhmien vuosikokousta huhtikuun aikana. Suomen AA-kustannus ry on suoraan vastuussa ryhmien valtuuttamien edustajien vuosikokoukselle.