Mitä AA ei ole?

 • ei pidä jäsenluetteloa
 • ei kirjaa jäsenten juomakokemuksia
 • ei tue tai osallistu tutkimuksiin
 • ei osallistu lautakuntiin tai toimikuntiin.
 • ei seuraa tai rajoita jäsentensä tekemisiä.
 • ei kiellä kenenkään juomista.
 • ei tee diagnooseja, eikä määrittele ketään alkoholistiksi.
 • ei anna lääkärin tai psykiatrin apua
 • ei toimita taloudellista apua jäsenilleen.
 • ei pidä yllä hoitolaitoksia.
 • ei tee kirjelmiä tai anomuksia työpaikoille, puolisoille, oikeuteen tai muuta vastaavaa. 
 • ei ota vastaan taloudellista tukea