Mitä AA on?

Mikä on AA, Nimettömät Alkoholistit, Alcoholics Anonymous?

AA on toveriseura, jonka jäsenet jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia toipumaan alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.

AA:ssa:

  • ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja, 
  • toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. 
  • AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. 
  • AA ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaan mitään.
  • ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. 

Tulostettava esite: "Mitä AA on"