Lehdistötiedote (klikkaa otsikkoa)

AA - apua alkoholiongelmaan

Alkoholiongelmat koskettavat entistä useampaa ihmistä joko suoraan tai välillisesti. On arvioitu, että pelkästään Suomessa on 300 000-500 000 alkoholin riskikäyttäjää. Kaikki heistä eivät ole alkoholisteja, mutta monet ovat vakavasti alkoholisoitumassa. Alkoholi on maassamme yksi merkittävimmistä, työikäisissä jopa merkittävin kuoleman aiheuttaja.

Alkoholismilla on monet kasvot. Se, että ihmisellä on ongelmia alkoholin kanssa, ei esimerkiksi työyhteisössä käy useinkaan ilmi ennen kuin yksilö on ylittänyt alkoholismin rajan. Tällöin vaihtoehtoina ei yleensä ole kuin vähittäinen elämänhallinnan menetys tai raitistuminen.

AA:ta pidetään yhtenä tehokkaimmista tavoista raitistumiseen. Miten AA, Nimettömät Alkoholistit, Alcoholics Anonymous, määrittelee itsensä, antaa viitteitä siitä, mistä on kysymys.

AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.

AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja, toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään.

Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius.

AA-liike on saanut alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 1935. Toiminta on levinnyt noin 180 maahan. Tämänhetkiseksi jäsenmääräksi arvioidaan maailmanlaajuisesti 2,3 miljoonaa. Suomessa Nimettömät Alkoholistit ovat toimineet vuodesta 1948. Toiminnan perusyksikköjä, itsenäisiä AA-ryhmiä on maassamme yli 600 noin 260 paikkakunnalla. Ehdottoman tarkkaa jäsenmäärää ei tosin edes tiedetä, sillä nimettömyyden vuoksi jäseniä ei rekisteröidä. Aktiivisten AA-jäsenten määrää lasketaan Suomessa kuitenkin useammissa tuhansissa.

Mikäli edustamallanne tiedotusvälineellä on kiinnostusta tutustua Nimettömien Alkoholistien toimintaan tai muutoin taustoittaa alkoholismiin liittyviä aiheita, autamme miellämme. Alkuun pääsee tutustumalla kotisivuihimme www.aa.fi. Toimitamme pyydettäessä myös muuta tarvitsemaanne lisätietoa AA:sta. Voimme esimerkiksi järjestää toimittajillenne yhteyksiä AA:n jäsenistöön tai vierailun niin sanottuun avopalaveriin - nimettömyyttämme kunnioittaen.

- Suomen AA - Nimettömät Alkoholistit