Terveydenhoitohenkilöstölle

Alkoholismi on itsensä kieltävä sairaus. Kun muiden sairauksien kohdalla potilas on halukas saamaan apua vaivoihinsa ja kiitollinen neuvoista, alkoholisti ei yleensä myönnä, että hänen alkoholin käytössään olisi aihetta huoleen. Tai jos hän jotenkin myöntää alkoholinkäyttönsä liiallisuuden, kyse on "lipsahduksesta" ja näin ollen ohimenevästä tilasta.

Monet terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat kohdanneet tilanteita, joissa potilasta ei voida auttaa, koska hän ei itse näe alkoholin käyttönsä seurauksia. Vielä harvemmin alkoholisoitumassa oleva ihminen tunnustaa, että kohtuukäytön mahdollisuus on lipumassa tai kokonaan lipunut tavoittamattomiin. Toisaalta ihminen, jolla ei itsellään ole alkoholiongelmaa, ei kykene samaistumaan alkoholistin ajattelutapaan. Se eroaa oleellisesti alkoholia kohtuudella käyttävän ihmisen ajattelusta,sillä alkoholiriippuvainen pitää omaa tilaansa normaalina.

Monet terveydenhoitohenkilökuntaan kuuluvat myöntävät, ettei alkoholistin auttamiseen löydy aina keinoja. Tosiasia on, että vain harva alkoholisti toipuu. Me AA:n jäsenet tiedämme tämän omasta kokemuksestamme. Valtaosalla meistä on taustallamme vaihe - usein pitkä - jonka aikana emme millään voineet myöntää, että meille kohtuukäyttö on mahdottomuus. Yritimme kohtuukäyttöä tosissaan, mutta kovasta harjoittelusta huolimatta päädyimme aina ongelmiin.

AA:n vahvuus alkoholistien hoidossa ei perustu lääketieteeseen, ja terveydenhoidon ammattilaisia emme ole. Voimme kuitenkin jakaa kokemuksemme raitistumisesta sellaiselle alkoholistille, jolla itsellään on syttynyt halu lopettaa juominen. Toivomme, että terveydenhuollon piirissä tartuttaisiin AA:n tarjoamaan apuun. Mikäli terveydenhoidon asiakkaalla on alkoholiongelma, AA:ta tuntevan lääkärin tai hoitajan auttava sysäys kohti vertaistuen tarjoamaa toipumismahdollisuutta voi olla ratkaiseva askel kohti uutta, elämänarvoista elämää. Vaikka ohjaava sysäys jäisi vain potilaan päähän itäväksi ajatukseksi, se voi myöhemmin johtaa tuloksiin.

Alkoholistinen ajattelutapa on ongelman kieltävine selittelyineen alkoholisteille kovin tuttua. Siksi raitistunut alkoholisti voi joskus omalla esimerkillään ja kertomillaan kokemuksilla auttaa vielä juovaa alkoholistia enemmän kuin kehittyneinkään lääketiede. Voimme kuitenkin auttaa vain raitistumisessa, emme muussa. Alkoholistin on edelleen saatava tarvitsemansa lääketieteellinen hoito, vaikka hän juomisensa lopettaisi.