Medialle

Alkoholismia käsitellään tiedotusvälineissä säännöllisin väliajoin. Alkoholiongelmat koskettavatkin entistä useampaa ihmistä joko suoraan tai välillisesti. On arvioitu, että Suomessa on 300 000 - 500 000 alkoholin riskikäyttäjää. Alkoholi on maassamme yksi merkittävimmistä kuoleman aiheuttajista, työikäisissä jopa merkittävin.

AA:n piirissä suhtaudutaan alkoholiongelmasta käytävään rakentavaan keskusteluun myönteisesti. Emme kuitenkaan ota kantaa alkoholipolitiikkaan, alkoholismin lääketieteellisiin kysymyksiin tai alkoholiongelmaan yhteiskunnallisena ilmiönä. Tästä huolimatta koemme, että meillä on paljon annettavanamme. Tiedämme, kuinka alkoholisti voi muuttaa itselleen ja ympäristölleen haitallista käyttäytymistään.

Jos olet toteuttamassa alkoholismiin liittyvää artikkelia tai ohjelmaa, pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan auttamaan sinua työssäsi. Mikäli et löydä tarvitsemaasi tietoa näiltä sivuilta, toivomme, että otat meihin yhteyttä. Voimme tarvittaessa järjestää kontakteja AA:n jäsenistöön tai vierailun avopalaveriin.

AA:n tiedotustoiminta ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Toimintamme perusyksikköjä, itsenäisiä AA-ryhmiä on nimittäin maassamme yli 600 kaikkiaan noin 260 paikkakunnalla. Haastateltavia on mahdollista löytää kaikkialta Suomesta. Ainekset artikkeliin tai ohjelmaan voivat siis löytyä lähempää kuin moni rutinoituneinkaan toimittaja arvaa.

Yhdessä asiassa AA on kuitenkin ehdoton. Pidämme kiinni nimettömyydestämme. Toivomme myös, että tiedotusvälineet kunnioittavat periaatettamme. Kyse ei ole salamyhkäisyydestä tai kuppikuntaisuudesta, vaan pyrkimyksestämme suojella jäsenistöämme - etenkin niitä, joiden raittius on vasta aluillaan. Kunhan tätä periaatetta noudatetaan, kerromme mielellämme kokemuksistamme: Alkoholismista voi toipua. 

Tiedote AA:sta.