Lausuntoja AA:sta

"Valitettavasti lääkärit ovat juuri kroonisten alkoholimyrkytysten uhrien hoidossa yksin avuttomia. Näiden potilaiden ei kuitenkaan tarvitse heittäytyä toivottomuuden valtaan, sillä paraneminen tästä sairaudesta näyttää sittenkin olevan mahdollista. Se edellyttää kuitenkin, että asianomainen todella näkee sen kurjan tilan, mihin hän on joutunut ja haluaa siitä päästä. On erittäin suuri asia, että tässä vaikeassa henkilökohtaisessa taistelussa sairaalla on mahdollisuus turvautua AA-liikkeeseen ja saada sieltä apua ja tukea.

Käsitykseni mukaan tämä on varmin tie vaikeasta sairaudesta paranemiselle ja taitaapa olla niin, että se on ainoa tie. On sen vuoksi erittäin tarpeellista, että lääkärit hoitaessaan näitä potilaita käyttävät hyväkseen kaiken sen avun, mitä AA:laiset ovat valmiit antamaan. Kun lähiaikoina on löydettävä mahdollisimman tarkoituksenmukaiset keinot alkoholistien sairaalahoidon järjestämiselle, olisi siinä yhteydessä luotava hyvä yhteys sairaalan hoitohenkilökunnan ja AA:laisten välille."

- Niilo Pesonen, lääkäri, anatomian professori ja lääkintöhallituksen pääjohtaja vuosina 1954–1969

"Nimenomaan sosiaalisen tuen merkitys ihmisen selviytymiselle ja elämänhallinnalle ollaan viime vuosikymmenillä ruvettu tajuamaan aivan uudelle tavalla. Sosiaalisten siteiden katkeaminen on mitä ilmeisimmin myötävaikuttanut nykyihmisen pahoinvointiin hyvinvointiyhteiskunnassa. Alkoholi ja huumeet ovat tässä tilanteessa suosittuja korvikkeita pysyvien ihmissuhteiden puuttuessa. Alkoholismi on sairaus, jonka hoidossa perinteiset lääkinnälliset keinot ovat osoittaneet riittämättömyytensä. Lääkkeillä emme voi korjata niitä vaurioita, jotka syntyvät ihmisen elämäntilan muutosten myötä, emmekä myöskään pysty reseptillä määräämään potilaillemme uutta elämän sisältöä tai sosiaalista tukea.

Tässä tilanteessa korostuu entisestään AA-liikkeen merkitys alkoholismin hoidon tukipilarina. AA-ideologiaan sisältyy juuri ne elementit, jotka yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä ovat niin pahasti vahingoittuneet: ryhmään kuuluminen, sosiaaliset siteet, naapurista huolehtiminen."

- Matti Ruokola, lääkintöhallituksen pääjohtaja vuosina 1983–1991

"Yksi AA:n voimatekijöistä on sen riippumattomuus. Vaikka kristinuskoon itse sitoutuneena en toisaalta voikaan olla tunnistamatta tässä toiminnassa Jumalan elämää suojelevaa läsnäoloa ja näkemättä hänen vaikutustaan, haluan toisaalta jättää tilaa AA:ssa mukana olevien omalle hengellisyyden tulkinnalle. Ehkä kirkolla olisi opittavaa myös tässä ihmisten kokemuksien kuuntelussa ja kunnioittamisessa. Samoin siinä diakoniassa jo oraalle nousseessa ajattelussa, ettei tärkeintä suinkaan ole oman organisaation maine ja menestys, vaan ihmisen paras riippumatta siitä, kuka sen on saanut aikaan."

- John Vikström, teologian tohtori ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa vuosina 1982–1998

"Yksikään potilaistanne ei,kärsi enempää kuin alkoholisti. Kun olette tekemisissä alkoholistin kanssa ja autatte häntä toipumaan, kun huomaatte uskomattoman muutoksen kärsivästä, avuttomasta, kuolemansairaasta henkilöstä eläväksi, elinvoimaiseksi, toimeliaaksi ja onnelliseksi ihmiseksi, pääsette osalliseksi rikasta, antoisaa ja syvällistä kokemusta. AA on tietämistäni keinoista tehokkain opettaa alkoholistille, kuinka lopettaa juominen."

- Stanley Gitlow, kliinisen lääketieteen professori ja Amerikan päihdelääketieteen yhdistyksen (ASAM) johtaja vuosina 1971–1973

"Yleensä AA toimii paremmin kuin se, minkä me olemme saaneet aikaan tieteellä, rahalla ja ponnistuksin.
Jos hylkäätte AA-ryhmien käytön, yhteistyön niiden kanssa tai niihin ohjaamisen , hylkäätte myös kriittisen ja ratkaisevan osan siitä tärkeästä hoidosta, jonka alkoholismista kärsivät paitsi ansaitsevat, myös tarvitsevat.

AA on näyttänyt meille tien ja esittänyt uuden mallin pitkäaikaishoidosta, joka ei oikeastaan ole hoitoa; se on osallistuvaa itseohjausta. Se on vakuutus yksilön itsenäisyydestä sen sijaan, että alkoholisti pitäisi itseään uhrina, avuttomana henkilönä.

AA antaa ihmiselle määrätyn itseisarvon ja samalla sen myötä sellaisen nöyryyden ja todellisuudentajun, joka on tarpeellista alkoholiongelman hoitamisessa."

- Tohtori William E. Mayer, Yhdysvaltain alkoholin väärinkäytön ja alkoholismin tutkimuskeskuksen (NIAAA) johtaja vuosina 1982-1983