AA-kirjallisuutta

Nimettömät alkoholistit

Nimettömät alkoholistit -kirja, jota kutsutaan myös AA:n isoksi kirjaksi, on AA:n perusteos. Sen alkuperäinen englanninkielinen ensimmäinen laitos Alcoholics Anonymous julkaistiin Yhdysvalloissa vuonna 1939. Kirjan ensimmäisen laitoksen esipuheessa sanotaan: "Tämän kirjan päätarkoitus on kertoa muille alkoholisteille täsmälleen miten me olemme toipuneet".

Kirjan katsotaan myötävaikuttaneen miljoonien ihmisten raitistumiseen. Varsinainen toipumisohjelma on esitetty kirjan ensimmäisessä osassa. Kirjaan on koottu lisäksi toipumiskokemuksia ja eräiden AA:n ulkopuolisten tahojen lausuntoja.

Kirjan 4. amerikkalainen laitos ilmestyi vuonna 2001. Kirja on käännetty nykyisin lähes 100 eri kielelle ja myytyjen kirjojen lukumäärä on ylittänyt 35 miljoonaa. Kirja on myös luettavissa useilla eri kielillä internetissä. 

Ohessa muokattu lukunäyte, lyhyt kooste kirjasta (klikkaa auki)

Kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä

Kirja käsittelee AA:n kahtatoista askelta ja kahtatoista perinnettä. Kirja selventää niitä perusteita, joilla AA:n jäsenet voivat elää päivä kerrallaan alkoholitonta elämää ja miten yhteisömme toimii.

Vaikka Kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä -kirja on kirjoitettu lähinnä AA:n jäsenille, se herättää kiinnostusta ja sen sisältämille ajatuksille löytyy käyttöä myös AA:n ulkopuolella. 

Opimme uskomaan

Kirja kertoo hengellisistä tapahtumista AA:ssa   juuri kuten yksityiset AA:n jäsenet ovat ne kokeneet. Opimme uskomaan -kirja on tarkoitettu purkamaan sitä vakaumuksen rikasta moninaisuutta, mikä sisältyy AA-ohjelman lauseeseen "Jumala, sellaisena kuin Hänet käsitimme". 

Päivä kerrallaan

Päivä kerrallaan -kirja on AA-toveriseuran käyttämä mietekokoelmaan, joka seuraa kalenterivuoden kulkua nimensä mukaisesti päivä kerrallaan.

Kirja keskittyy kolmeen perintöömme, toipumiseen, yhtenäisyyteen ja palveluun. Se noudattaa AA-määritelmää, jonka mukaan "AA ei ole liittoutunut minkään lahkoon, uskontokunnan, poliittisen suuntaukseen, järjestön tai laitoksen kanssa". 

AA elämäntapana

AA elämäntapana teos sisältää perustajajäsenen Billin kirjoituksia ja AA:n alkujäsenten kirjoituksia sekä kokemuksia siitä, miten he ovat soveltaneet AA-ohjelmaa elämäänsä.

Tri Bob ja hänen aikalaisensa

AA:n perustajajäsenen tohtori Bobin elämänkerta: lapsuus, nuoruus, juoma-ajoilta sekä toipuneena AA: laisena. Teoksessa on myös muistelmia AA:n alkuajoista USA:n Keski-lännessä.

Anna sanan kiertää

Bill Wilsonin elämänkerta ja tarina siitä, kuinka AA-sanoma saavutti maailman. "Tämä on yksityiskohtainen uusintakertomus iltasadusta".

Eläminen raittiina

Menetelmiä, joita AA:n jäsenet ovat käyttäneet pysyäkseen raittiina. 

AA tulee täysi-ikäiseksi

AA:n lyhyt historiikki. Kuvaus AA-liikkeen synnystä, 12 askeleen ja 12 perinteen sekä AA:n kolmen perinnön:   yhtenäisyyden, palvelun ja toipumisen kehittymisestä.

Tervetuloa - opas AA:han

Tässä uudessa kirjasessa esitellään lyhyesti AA:n ohjelma ja se mitä AA on ja miten se toimii. Se sisältää hyviä vihjeitä myös mm. kummitoiminnasta ja uuden raittiin elämäntavan aloittamisesta. Kirjanen on tehty korvaamaan entinen ns. "Tulokkaan kansio".